• Forsidebilde - ikke slett eller arkiver

    søndag 11. juli 2010 15:39
Vi tilbyr: PDF Skriv ut E-post
 
  • Kverning av returtre, hage & park- samt annet avfall
  • Flising av tømmer og heltre. (barket og ubarket)
  • Logistikk (Transport, lagring, lasting av båter)
  • Flisavsetning
     
    Kverning av returtre, hage & park- samt annet avfall:

cbi 6800Norsk Energigjenvinning AS har flere mobile maskinlag. Hvert av disse består av 2 - 3 personer, en mobil kvern/hugger,servicebil, hjullaster, kranbil eller gravemaskin. Huggeren kan tilpasses oppdraget slik at sluttproduktet får den kvaliteten som kunden ønsker. Maskinene våre har høy produktivitet, og det produseres normalt ca 4 til 5 000 tonn ferdig produkt i løpet av en måned. Noen av maskinene har belter og kan manøvreres rundt i terrenget eller på plassen. De maskinene som nyttes til returtre eller søppel er utstyrt med magnet.

Vi har sikteverk til bruk der kunden ønsker et siktet sluttprodukt.


Norsk Energigjenvinning har også flere stasjonære maskiner / produksjonslinjer. På steder hvor det er store mengder som skal kvernes eller flises, kan det være lønnsomt å ha en maskin / produksjonslinje som er av en mer stasjonær karakter. Det reduserer behovet for plass til råvarer og ferdigvarer, og kan være viktig for kunder som har behov for en jevn strøm av ferdig flis eller kvernet produkt. Stasjonære linjer kan være med diesel- eller elektrodrift.

 

Flising av tømmer og heltre:

Vi har mobilt og stasjonært utstyr som er godt egnet til flising av tømmer og heltre. Vi hugger blant annet flis for smelteverksindustrien, tradisjonell treforedlingsindustri og flis til bruk i ulike former for biobrensel.

 

Logistikk (Transport, lagring, lasting av båter):

Vi formidler transport av flis eller kvernet avfall, fraktet på båt eller bil, til forbrenningsanlegg i Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Vi har høy kompetanse på lagring, eksport, transport og båtlasting.

lasting4lasting5
 
Flisavsetning:
Norsk Energigjenvinning AS kan tilby å kjøpe det flisede eller kvernede sluttproduktet. Vi har gode kontakter med forbrenningsanlegg i hele Skandinavia. Dette er normalt store forbrenningsanlegg som produserer elektrisitet og/eller varme.
 
Den naturlige partner:
Dersom du har returtre eller park- og hageavfall så kan vi tilby hele prosessen fra kverning, logistikk til avsetning av flisen til energigjenvinning. Det samme gjelder tømmer eller annet rent trevirke, hvor vi tilbyr flising eller kverning, logistikk og salg av brenselet.
 
Selskapet er i dag ledende i Norge på kverning og flising.
 
Norsk Energigjenvinning AS  |  Mjåvannsvegen 118  |  N-4628 Kristiansand  |  Telefon: 38 08 11 80  |  post@neg.no  |  Org.nr: 980 963 608 MVA