ISO Sertifiseringer Skriv ut
tirsdag 22. januar 2019 10:44

Den 15. januar 2019, ble selskapene i NEG gruppen, herunder Norsk Energigjenvinning AS, sertifisert for ISO 9001:2015 for kvalitet og for ISO 14001:2015 for miljø.

Dette viser at vi har gode ledelsesystemer innenfor disse områder og at vår web-applikasjon for rapportering og styring, blir fulgt opp og gir riktige og relevante oversikter. 


Våre sertifikatnummer er:

ISO 14001:2015; 275410-2018-AE-NOR-NA

ISO  9001:2015; 275411-2018-AQ-NOR-NA